BACK TO TOP

Privacy Statement

Wij, Die Reifholzkapelle, hechten veel waarde aan de privacy van onze bezoekers. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe we uw privacy beschermen.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt via formulieren op onze website, zoals het contactformulier of inschrijfformulieren voor evenementen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen, het verwerken van inschrijvingen of het verstrekken van informatie waar u om heeft gevraagd. We zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Opslag en beveiliging van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

Analytics en tracking cookies

Wij maken geen gebruik van analytics of tracking cookies op onze website. Dit betekent dat we geen persoonlijke informatie verzamelen over uw bezoek aan onze website voor analytische of advertentiedoeleinden. U kunt onze website dus bezoeken zonder dat uw online gedrag wordt gevolgd.

Delen van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of delen met derden, tenzij we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben of wanneer dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op elk moment intrekken. Neem contact met ons op via de verstrekte contactgegevens als u uw gegevens wilt bekijken, corrigeren, verwijderen of uw toestemming wilt intrekken.

Contact

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de verstrekte contactgegevens op onze website.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan om regelmatig deze pagina te controleren op eventuele wijzigingen.

Bedankt voor uw vertrouwen in Die Reifholzkapelle. We streven ernaar om uw privacy te waarborgen en uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen.ga

Heeft u vragen over ons Privacy Beleid?

    Die Reifholzkapelle